Leden 2016

Povánoční soutěž - rozpis/zadání/cosi (upraveno 25. 1. 2016)

24. ledna 2016 v 17:45 Soutěže
Tadá, se čtyřdenním zpožděním vám přinášíme nové zprávy z našeho módního boje. Všechny přihlášky byly zpracovány, přezkoumány a nyní se již naši úžasní návrháři mohou podívat, pro koho budou vytvářet oblečení. V závorkách najdete národ, k němuž by měl oděv sedět. Nažhavte tužky, pera, štětce! Boj začíná.

Drobný dodatek: Nakonec se soutěže účastní i Madness, jelikož ji k tomu Darkness pořád přemlouvala a ona naneštěstí podlehla.

Drobný dodatek č. 2: Po prozkoumání níže uvedeného rozpisu se Madness rozhodla, že bude nejlepší, když každý účastník nakreslí dvě postavy, jelikož tím pádem budou mít všichni stejné šance na výhru. Z tohoto důvodu byl Acheron zneužit, využit a použit jako model hned dvakrát.

Darkness: Faris Haierus (Strážci smrti), Letalis Acher (Rubínový lid)
Madness: Kira Norecha (Dračí Děti), Acheron (Potomci nebes)
ZombieRock: Amoena Pomněnka (Stínový národ), Acheron (Zemí označení)
TedyBear: Drría Mramorová holubice (Stínový národ), Leo Nečistý (Rubínový lid)
Frána: Lea Jantarový ostříž (Potomci nebes), Efferus Pošpiněný (Dračí děti)

Svá díla výtvory zašlete do 20. 2. 2016 na email rpg.deuria@gmail.com
Na tvorbu dáváme takto dlouhou dobu pro případ, že by někteří z účastníků (včetně mě, tj. Madness) byli příliš vytížení a nenacházeli čas na kreslení/malování, či snad podlehli náhlému záchvatu lenosti. Lenost je prosívám těžká nemoc, která jedincům nedovoluje něco udělat, ani když k tomu zrovna mají příležitost. Trpím na ni já a spousta dalších tvorů. Pokud by se čirou náhodou stalo, že budeme mít obrázky od všech ještě před uzávěrkou, klidně začneme s vyhodnocováním už dříve. Nač čekat, že ano? Nač čekat... Ach, zdá se mi to, nebo slyším to tiché chichotání lenosti?

Nuže, toť asi vše. Má-li někdo dotazy, nechť napíše do komentářů.
Šacení zdar!

(Dodatek z 25. 1. 2016)

Trošku jsem pozapomněla na hodnocení, tak ho sem přidávám dodatečně.

1. místo - 5 bodů
2. místo - 3 body
3. místo - 2 body
Cena útěchy - 1 bod


Body dostáváte vy jako návrhář za své obrázky a věru nezáleží na tom, kolik postav jste přihlásili. Minimálně tedy obdržíte dva body ve chvíli, kdy se se ani jeden z vašich obrázků neumístí, anebo osm, pokud získáte 1. i 2. místo. Následně se můžete rozhodnout, které své postavě je dáte. V případě, že jich budete mít více jak jeden a zároveň budete vlastnit více postav, klidně je můžete mezi ně rozdělit.

Sirael Neočištěná

24. ledna 2016 v 17:39 | Darkness & Madness |  Stínový národ - postavy

Jméno: Sirael
Příjmení/přídomek: Neočištěná
Věk: 16 období
Datum narození: 1. den 1. cyklu 1405. období
Národ: Stínový národ
Významná osobnost: Trpitelka
Magické schopnosti: Ovládání stínů, Splynutí se stíny
Zbraně: Okovaná tyč, dýka s dvojitou čepelí

Povaha: Sirael je tichá, zakřiknutá dívka s nezdravě nízkým sebevědomím. Vůbec si nevěří a raději se řídí tím, co říkají ostatní. Často působí hodně odměřeně. Ačkoliv má svět jako takový ráda, je spousta věcí, které nesnáší. Nesnáší, když musí rozhodnout něco důležitého. Nesnáší chvíle, kdy neví, co má dělat. Nesnáší svůj malý vzrůst. Nesnáší svůj odraz v zrcadle. Nesnáší zrcadla. Též nesnáší svůj osud trpitelky, ale ví, že kdyby proti němu něco namítla, bylo by zle. V neposlední řadě nesnáší samu sebe zato, že je se svým údělem nespokojená. Měla by se přece cítit poctěná. Břemeno, jež musí nést, není svěřeno každému. Byla jí uložena taková důležitá úloha, odčinit lidské hříchy a ona si toho neváží. Sirael se za to upřímně nenávidí. Nenávidí se tak hluboce, že svůj úděl trpitelky odevzdaně přijímá nejen kvůli víře, že tím skutečně zachrání duše ostatních, ale i ze zvrácené potřeby potrestat svou bídnou povahu. Často se v duchu modlí k Deovi a prosí ho, aby se stala lepším člověkem a zbavila se hříšných myšlenek nato, co by bylo, kdyby jí nebylo svěřeno spasení lidstva a ona mohla vést normální život. Sirael miluje vše živé, samu sebe však nenávidí. K svému bohovi vzhlíží, , uctívá ho a obdivuje. Zároveň se ho však bojí. V jejím srdci se věčně sváří láska a nenávist, trhajíce její osobnost zevnitř. Někdy si už dívka ani není jistá tím, co cítí. Po čem vlastně touží? Kam ji vede srdce? Netuší. A proto si raději namlouvá, že neprahne po ničem jiném než po naplnění svého údělu. Doufá, že když se bude dokonale podřizovat své víře, nakonec skutečně dojde očištění a nalezne duševní rovnováhu.

Životní sen: Najít samu sebe. - Siraelina povaha je značně rozporuplná a dívka občas neví, co vlastně chce. Proto je jejím největším přáním uvědomit si, kdo vlastně je a jaké jsou její cíle. Tento sen jí však značně podkopává přesvědčení, že nemá právo po čemkoliv toužit.

Popis a obrázek vzhledu: Sirael je na svůj věk značně malá. Měří pouhých 140 cm a vzhledem k tomu, že se většinou hrbí, vypadá ještě menší. Husté bílé vlasy jí končí lehce nad rameny, rozpuštěné a neučesané. Je až nepřirozeně bledá, což výrazně kontrastuje s jejíma pronikavě modrýma očima a broskvově zbarvenými rty. Má velmi jemné, skoro dětské rysy. To je ostatně jeden z důvodů, proč nosí plášť s kápí. Nejde jen to, že se jedná o obvyklý oděv Stínového národa, nýbrž i o zakrytí její holčičkovsky vypadající tváře. Jako trpitelka vzbuzuje dost pozornosti sama o sobě a lidé se jí za každé příležitosti straní. Nepotřebuje, aby si pak na ni za zády ještě ukazovali kvůli jejímu vzhledu. Její oděv je dosti omšelý, na různých místech potrhaný. Dívka nemá boty, a tak chodí i za chladných nocí bosa. Vyjma oblečení je jejím jediným majetkem lucerna, dýka a okovaná hůl, která má však do řádné hole daleko. Jedná se spíše o okovaný klacek.

Doplňující informace: Sirael si vždy myslela, že den, kdy dovrší patnácti období, bude velkým zlomem v jejím životě. Opustí Chrám ticha a stane se plnohodnotným členem Stínového národa. Bude mít vlastní dům, najde si práci, jež bude pro ostatní přínosná a už nebude svazována tisíci pravidly chrámu. Věřila, že za to, jak vždy poslouchala učitele a řádně se modlila, bude požehnána dobrým životem. Skutečně byly její patnácté narozeniny zlomové, avšak docela jiným způsobem, než čekala. Ten den zemřel předchozí trpitel a ona byla vybrána za jeho náhradu. Ačkoliv to na sobě nedala znát, byl to pro ni šok. O téhle nábožensko-společenské roli již slyšela. Jednalo se o osobu, jíž si člověk musí vážit, ale které je zároveň lepší se vyhýbat. Trpitel v ní vždy vzbuzoval zvláštní bázeň a ona teď měla stanout na jeho místě. Přirozeně nemohla odmítnout, ani kdyby chtěla. Dozajista by ji zato krutě ztrestali, možná dokonce zabili. A co by s ní bylo po smrti? Jak by mohla být očištěna, kdyby se vzepřela boží vůli a odmítla svůj úděl? Sirael se nechtěla smažit v pekle, topit v jezeru žalu ani skončit v naprostém zatracení, což byl dle příběhů osud těch, kdož nedosáhli očištění. Dívka tedy roli trpitele přijala, rozhodnuta spasit tím nejen sebe, ale i všechny ostatní ze Stínového národa, což ostatně byla její povinnost. Od té doby se snaží sama sobě namlouvat, že to, co cítí, není prázdnota, nýbrž povznesenost nad životem jako takovým.

Efferus Pošpiněný

5. ledna 2016 v 21:23 | Darkness & Madness |  Stínový národ - postavy
Jméno: Efferus
Příjmení: Pošpiněný
Věk: 23 období
Datum narození: 2. den 1. cyklus 1398. období
Národ: Stínový národ
Magické schopnosti: Iluze, ovládání stínů
Zbraně: dýka

Povaha: Efferus je tichý, umí být i k lidem hodný, ale když ho něco naštve, či si myslí, že je
v ohrožený, může být i životně nebezpečný k ostatním. Nejdříve se snaží s jiným člověkem dobře
vyjít, ale když to nejde, tak zaútočí. Umí si prosadit svůj názor, ale někdy se mu to i vymstí. Má hodně tajemství, které si nechává pro sebe. Hodně času tráví někde v přírodě a proto ani moc s lidmi nevychází. I když se snaží na ně být hodný, mockrát mu to nevyjde a někdy to dojde až k souboji. Protože je často sám, tak si vylepšuje svoje schopnosti (Iluze a ovládání stínů) a proto je umí docela dobře ovládat. Nejčastěji chodí po území Stínového národa, ale když se mu chce, chodí špehovat i do ostatních národů. Pokud ho nenajdete někde se potulovat v přírodě, tak je doma a modlí se ke svému bohu. K bohu se modlí málokdy. Obvykle se modlí třikrát týdně. Po smrti ani moc se nechce nechat očistit, protože si myslí, že už to stejně potřebovat nebude, ale kdyby to dokázal, se nechat očistit, nevadilo by mu to. Má i pár zásad a pokaždé se jich drží: 1, Nikdy nikomu nevěř. 2, Pokaždé buď připravený k boji. 3, Sundat kápi si smíš, až když jsi sám, či toho člověka, s kým se bavíš, bojuješ, atd… znáš dost dobře. Tuto jsou jeho zásady, zatím ani jednu neporušil, ale očekává, že stejně jednou nějakou zásadu poruší, ať chce, nebo nechce.

Životní sen: Chtěl by jednou poznat svoje rodiče, i když ví, že se mu to nejspíše ani nepovede.

Popis a obrázek vzhledu: Je štíhlé postavy a má i pár svalů. Má hnědé, krátké vlasy. Jeho tvář zdobí
jeho modré oči. Nosí přes sebe dlouhou kápi, která mu zakrývá šrám na pravé straně krku, ale když si sundá kapuci, tak už je zase ta jizva vidět. Ta jizva se u něj dlouho hojila a proto je dost znatelně vidět a skoro každý si té jizvy všimne. Kápí si také zahaluje tvář, protože kdyby ho někdo viděl v cizím národě, tak aby ho ihned nepoznal. Na krku má černý přívěšek, který mu prý dala matka ihned, jak se narodil, před tím, než ho stačili odvést do Chrámu. Nosí na nohách hnědé boty, které mu sahají pod kotníky. Svoji dýku má v opasku, který má kolem kalhot, pod kápí, tak aby nebyla vidět.

Doplňující informace: V klášteře byl docela pro skoro všechny neviditelný, protože nechtěl z Chrámu odejít. Byl tam tak šťastný, že ani v 15 období, nechtěl jít pryč. Když ho v 15 období z Chrámu pustili, nevěděl, co bude dělat. Chtěl si najít nějakou práci, kde by si mohl vydělat nějaké ty peníze. Nějaké práce se mu nabízeli, ale hodněkrát to byli podvodníci, anebo se ho snažili zabít, třeba jednou když mu jeden muž nabízel práci v hostinci, tak ten muž chtěl Efferuse podříznout. Ale naštěstí se Efferus dobře ochránil a tak, mu jen udělal šrám na krku, který si zahaluje kápí. A tak si od té chvíle slíbil, že už nikdy nebude pracovat. Po 15 období, už ho pomalu začala opouštět ta láska k jejich národu, ale i tak přesto má ke svému národu úctu. Díky té jeho samotě, se naučil krást a zabíjet, což do té doby, než se stal samotářem neuměl. Efferus, ale také někdy krade a proto nemůže moc chodit na veřejnost, aby ho někdo, koho okradl, nepoznal. Ale i přesto všechno je tajuplný. Rád se schovává ve stínech či někomu dává iluze. A hodněkrát, když někoho potká, nejdříve se schová, pak na toho člověka pošle iluze a na závěr ho i někdy zabije. Ale zabíjí, jen v nejnutnějších případech a když nemusí, tak ani zabíjet nechce.

Jeho dýka:

Povánoční soutěž

4. ledna 2016 v 21:10 | Asi Madness? Prostě ta divná, jež tu skoro nikdy není. |  Soutěže
Pozor, pozor, po několika měsíčním provozu hry tu máme již druhou soutěž. Nejsme to ale aktivní? (to je prosím těžká ironie) Tentokrát to však není jen pouhá "bleskovka" a nestačí jen včas odpovědět na pár otázek. Tentokrát se budete muset snažit a o body bojovat! Jsme přece ve světě obývaném znepřátelenými národy. Bylo naprosto jasné, že jednou nastane den, kdy budete čelit zápasu na život a na smrt. Zápasu, kde půjde o čest, moc a světové uznání. Zápasu, v němž může zvítězit jen ten nejlepší a nejtalentovanější.
Oblékněte tedy zbroj, naostřete své meče a vrhněte se do boje o nejlepšího módního návrháře.
Co? Čekal snad někdo skutečný boj někde v aréně? Anebo válečný střet na pláni? Ale prosím vás! To si zatím nemůžeme dovolit. Ovšem přiznáme se, že bychom něco podobného též chtěly jednou uskutečnit. Zatím je však moc brzo a navíc chybí ochota starat se o tak komplikovanou záležitost. *přemoudřelé pokyvování hlavou* Věříme však, že i tato soutěž bude skvělá a možná i zábavná.

A o co tedy jde?
Nu, budete navrhovat šaty pro postavy ostatních hráčů. My nějak roztřídíme, kdo bude pro koho vytvářet oděv. Aby to však bylo zábavnější, oblečení by mělo sedět k jinému národu než je ten, z něhož pochází postava, pro níž bude navrženo. Abyste se mohli zúčastnit, musíte sami přihlásit svou postavu, popř. postavy (máte-li jich více a chcete je vidět všechny hezky vyšňořené) jako oběti pro ostatní návrháře. Oděv nebudete šít a následně fotit, nýbrž pouze nakreslíte vám přidělenou postavu, jak ho má na sobě. Zda-li normálně na papír či pomocí grafického tabletu necháváme na vás. Obojí se uznává. Navrhovat budete oblečení pro jednu, maximálně dvě postavy. Pokud by z nějakého důvodu vycházelo na někoho více obětí, uděláme raději druhé kolo. Věru vás nechceme strhnout. Kdybyste se však náhodou cítili velmi tvůrčí a chtěli kreslit více postav, uveďte to do přihlášky a zmiňte, kolik byste jich přesně zvládli. Nutno podotknout, že navrhovat více oděvů znamená do jisté míry větší šanci na výhru. Je možné, že aspoň jeden z vašich obrázků zaujme a přinese vám vítězství. Na tvorbu budete mít čtrnáct dní.

A jak se posléze určí vítěz?
Na blogu uveřejníme článek, v němž si budete moci obrázky prohlédnout a následně pro jeden hlasovat do komentářů. Účastníci soutěže tak musí učinit povinně a svůj hlas nemohou dát sami sobě. Ostatní hráči mají hlasování dobrovolné. V případě, že bude více obrázků s největším počtem hlasů, pošleme kresby nestranným porotcům, kteří z nich vyberou ten nejlepší. Zdali oceníme více výtvorů rozhodneme až podle počtu přihlášených postav (a hráčů).

Zde je přihláška. Stačí ji zaslat do komentářů. Čas máte do 20. 1. 2016.
Vaše hráčská přezdívka:
Jméno postavy/postav:

Chcete případně kreslit i pro více postav než dvě? Pro kolik?