Srpen 2014


Registrace

16. srpna 2014 v 22:32
Jak jste se již mohli dočíst v záhlaví stránky, planeta Deuria je textovou rpg. O hraní rpg se dočtete více v tomto článku. Rády bychom upozornily ty, kdož si myslí, že už mají tento typ hraní "zmáknutý" a nepotřebují si o něm znovu číst (a nejspíš také nebudou), že se zde při psaní nepoužívají hvězdičky, nýbrž klasické knižní uvozovky. Dále berte na vědomí, že se za postavy píše ve třetí osobě čísla jednotného, v minulém čase.

Před registrací si prosím přečtěte důležité informace. Všem výrazně doporučujeme pročíst si před registrací důležité informace. Sice nejsou zrovna krátké, ba co víc, pravděpodobně budou i celkem nudné, ovšem jejich neznalost by vám mohla způsobit problémy, o něž dozajista nestojíte ani vy ani my. Pro ty z vás, kdož máte zájem o hraní za božstvo, je jejich přečtení nezbytné a bez něj vám postavu boha nedáme. Je sice čirý sadismus chtít po vás, abyste si to četli, ale bohužel je jedna z administrátorek opravdu mírně sadistická…

Nuže, pokud jste důležité informace nějak přežili, vrhněte se na registraci. Tu nám zasílejte na: rpg.deuria@gmail.com

Registrace boha

Registrace člověka


Národy

15. srpna 2014 v 23:24


Potomci nebes

15. srpna 2014 v 23:17
Potomci nebes jsou lidem, žijícím výhradně na létajících ostrovech. Oblohu berou jako svou říši a příliš je netěší, že si ji některé národy snaží též nárokovat. Za ty věky se naučili snášet skutečnost, že Dračí děti rovněž obývají některé létající ostrovy, ale nehodlají připustit, aby se na nebesích dále roztahovali. Jejich vůdkyní je bohyně moudrosti Aether, kterou považují za jedinou možnou vládkyni oblohy.


Dračí děti

15. srpna 2014 v 23:14
Dračí národ má své jméno odvozeno od draků, kteří s nimi žijí a drakoještěrů, jež lidé běžně chovají pro své potřeby. Dalším důvodem je i ostrov Drachelys, jelikož ho nese na svých zádech obří drakoželva, služebník jejich boha Ignita. Již zmínění draci jsou inteligentní bytosti, které se od lidských záležitostí povětšinou distancují a do válek mezi národy se nijak nezapojují. Je však pravdou, že sem tam národ Dračích dětí počastují záludnou hádankou, v níž se ukrývá nějaká dobrá rada.


Zemí označení

15. srpna 2014 v 23:09
Zemí označení zastávají názor, že by lidé měli žít ve spojení s přírodou, která je jejich "skutečnou" matkou. Z toho důvodu se snaží žít v souznění s rostlinami a divokou zvěří. Jejich obživa sestává hlavně ze sběru a pěstitelství. Lovu se nevěnují, jelikož zabíjení zvířat považují za pohrdání životem a tedy jako prohřešek na matce zemi. Konzumace masa je pro ně naprosté tabu. Jejich bohyní je Calitha, kterou považují za ztělesnění přírody.


Stínový národ

15. srpna 2014 v 23:04
Lidé ze Stínového národa jsou poměrně tišší a velmi odměření. Jejich život je svázán mnoha pravidly, jež souvisejí převážně s jejich snahou stát se "čistými". Věří, že jako obyčejní smrtelníci jsou "pošpinění" (občas používají také termín "poskvrnění") a jedině dodržováním svých prastarých zákonů a bezmeznou oddaností svému bohovi Deovi, mají alespoň po smrti naději na spásu. Víru v ostatní božstvo považují za hříšnou a lidi z ostatních národů za kacíře.


Rubínový lid

15. srpna 2014 v 23:00
Rubínový lid je divošský národ, žijící převážně kočovným životem. Obydlí, která si staví, mají zpravidla oválnou základnu a jednoduchou kostru pokrytou rákosovými rohožemi, trávou a chrastím. Obzvlášť dobří lovci si staví velké stany ze zvířecí kůže, v jejichž prostředku mají obvykle vybudováno ohniště, kde může hořet otevřený oheň. Pouze staří či nemocní jedinci, pro které je neustálé přesouvání z místa na místo příliš náročné, zůstávají trvale ve vesnici Molnir, kde se mimo jiné koná i hlavní náboženská událost Rubínového lidu, rituál Matori. Jídlo je lidem ze vsi pravidelně dováženo karavanami, jež vede tzv. Zásobovatel. Tento národ uctívá bohyni lovu Haemu, která je mimo jiné i ochránkyní odvážných a "matkou" všech vzácných kamenů, jež se na Deurii nacházejí.


Strážci smrti

15. srpna 2014 v 22:53
Strážci smrti jsou národem prahnoucím po krvi, jenž je naprosto fascinován smrtí a temnými rituály. Touží po moci a rádi by si podrobili ostatních pět národů, či je případně vyhladili, a ovládli celou Deurii. Uctívají temného a krutého boha Acherona, vládce smrti a bolesti. Pořádají pro něj krvavé obřady a věří, že všichni ostatní bohové jsou oproti němu naprosto nicotní a bezvýznamní.O Deurii

15. srpna 2014 v 22:36

O hře

Hra se odehrává na planetě Deuria, jíž obývá šest odlišných a přesto tak podobných národů. Mají stejný jazyk i písmo, ale naprosto odlišnou filosofii myšlení. Každý z nich má své vlastní hodnoty a zvyky, které úzce souvisí s jejich bohy. Na rozdíl od našeho světa se však nejedná jen o bytosti z legend a mytických příběhů. Ne, v tomto světě, na této planetě, bohové skutečně existují a jsou vládci oněch národů. Nejen kvůli tomu mezi nimi nepanují zrovna nejlepší vztahy, či spíše právě kvůli tomu jsou mezi nimi časté rozepře a války.

Důležité informace - doporučujeme přečíst

Reálie Deurie


Pro milovníky nudných nesmyslů a též pro ty, kdož se plánují během hry zabývat dávnou, pradávnou minulostí.Aether

15. srpna 2014 v 22:25

Hráč: volno

Kontakt:


Aether by se dala popsat podle živlů, které ovládá. Vypadá mírná jako klidné vody, ale když je třeba, stává se z ní rozbouřený oceán, nebezpečný pro každého nezkušeného námořníka. V jednu chvíli je naprosto vyrovnaná a přívětivá jako vlahý letní vánek, v další vteřině se v ní však rozpoutá divoká vichřice. Je velmi rozumná a všechno si dlouze promýšlí. Jakmile ovšem učiní konečné rozhodnutí, jedná jako blesk. Příliš rychle na to, aby ji kdokoliv zastavil.

Calitha

15. srpna 2014 v 22:25

Hráč: volno

Kontakt:


Calitha má podobu překrásné dívky. Je velmi energetická a snadno se pro něco nadchne. Zbožňuje zvířata a celkově je velmi mírumilovná. Ovšem, když dojde na obranu jejího lidu před ostatními bohy a jejich národy, stává se s ní odhodlaná válečnice, jež udělá cokoliv, aby ochránila své věřící.

Doplňující informace od hráče: Hodně času tráví ve svém sídle, kde se stará o svou zahradu či si hraje přeměněná v bílého tygra se svými sněžnými tygry, kteří jinak bývají zapřažení ke kočáru. Miluje malování a hru na všelijaké hudební nástroje. Nosí převážně zelené šaty, které jí ladí k vlasům. Poměrně často ji můžete zahlédnout s rozpuštěnými vlasy či s copem, do kterého si někdy zaplétá ozdobné květiny. Někdy nosí na hlavě věnec spletený z nejrůznějších rostlin. Umí bojovat s naginatou a mečem.

Naginata:
Přeměna v bílého tygra:

Ignitus

15. srpna 2014 v 22:24

Hráč: obsazenIgnitus, vládce sluncí a bůh ohně, je veselý a poměrně dobrácký mladík/chlapík. Má rád prohýřené noci a dobré víno, nesnáší nudné lidi, kteří se neumějí dobře bavit. Je bojovného ducha a klade velký důraz na sílu a válečnický výcvik. Málokomu se "poštěstí" doopravdy ho naštvat, ale když už se to dotyčnému podaří, stihne ho skutečný "boží hněv".

Doplňující informace od hráče:
Miluje jakoukoliv hudbu a rád se dívá, když někdo hraje, ale raději hraje sám někdy až dlouho do noci. Nebo jen s oblibou propíjí a povídá si s konkubínami. Přes den tvrdě pracuje, ale nezapomíná se bavit a smát se. Miluje jakýkoliv boj. Od hospodských potyček až k válkám. Je milosrdný ochránce, ale také strašlivý a nebezpečný protivník. Hodně času tráví s konkubínami. Je hodně zaneprázdněný, ale vždy si najde čas, aby vyslechl každého, kdo mu něco chce říct nebo ho o něco požádat a podle své nejlepší vůle a svědomí rozhodne na co má dotyčný právo a co může žádat. Hodně si zakládá i na všech možných i nemožných tradic a všeho co s tím souvisí. Otcovskou láskou miluje všechny lidi a drakoještěry ve svém národě.

Haema

15. srpna 2014 v 22:24

Hráč: volno

kontakt:


Bohyně Haema by se dala docela dobře popsat dvěma slovy: nezkrotná a nebezpečná. Kromě těchto dvou vlastností však oplývá i mnoha dalšími. Je to vůdčí osobnost se smyslem pro spravedlnost a pochopením pro lásku. Umí být vřelá, ale zároveň i nelítostná.

Doplňující informace od hráče:

Deus

15. srpna 2014 v 22:24

Hráč: volno

Kontakt:


Deus je pokládán za boha klidu a pořádku. V souvislosti s tím se považuje i za vládce spánku a snů. Je mlčenlivý a rozvážný. Většinou nejedná unáhleně, ale pokud dojde k porušení nějakého pevně stanoveného pravidla, neváhá dotyčného okamžitě potrestat. Je názoru, že by se lidé měli oprostit od svých potřeb, ale na druhou stranu uznává jejich přání a tužby, které se jim za předpokladu, že to neodporuje jeho zásadám, snaží vyplnit.

Doplňující informace od hráče:

Acheron

15. srpna 2014 v 22:24

Hráč: obsazenAcheron je nelítostný, sadistický bůh, jenž se vyžívá v pohledu na cizí utrpení a nachází velké zalíbení ve smrti. Většinu věcí, které činí, dělá z prostého rozmaru a čiré zlomyslnosti. Na druhou stranu je však skvělým bojovníkem, stratégem a vůdcem, jehož lidé prostě musejí obdivovat.

Doplňující informace od hráče:
Jeho povahu popíšu docela jednoduše. Acheron je prostě a jednoduše zlý, nelítostný a docela dost sadistický, ale někde v hloubi duše je přeci trošku trošičku milý. Má dlouhý ocas, na kterém jsou bodce se smrtícím jedem. Nikdy na něm neuvidíte nějaké triko či něco co by mu zakrylo hruď. Většinou nosí jen černé kalhoty a boty. Na zádech mívá kožich nějakého zvířete z Lesa hrůzy, který mu zakrývá jeho velká křídla. Acheronovo černé, dlouhé a vlnité vlasy zdobí dlouhé zahnuté rohy. Ruce mu zdobí obvazy a místo nehtů má dlouhé drápy, ve kterých je také jako v ostnech jed, který produkuje jeho tělo a neustále se mění sám od sebe, takže na něj nemůže být vynalezen protilék. Naštěstí dokáže určovat, kdy má jed z drápů a ocasů "vytéct"…takže když někoho omylem škrábne, nemusí se mu nic stát.
Meč:
Dýka: